Nhà máy Almus Vina – KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

DỰ ÁN: NHÀ MÁY ALMUS VINA

Địa điểm: KCN Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Công ty TNHH Almus Vina với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc; tổng số vốn thực hiện trên 88 tỷ đồng. Công ty chuyên sản xuất thiết bị linh kiện điện thoại, có tổng số lao động là 2.537 người. Qua tuyên truyền vận động đã có trên 2.200 công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *